Zgłoszenie firmy do zus zpa
  • Pliki
  • 23 czerwca 2021 16:06

Zmiana siedziby osoby fizycznej wymaga z kolei wypełnienia wniosku CEIDG-1;ZUS ZBA zgłaszać można nie tylko drogą tradycyjną (stacjonarnie, na poczcie), ale również przez internet.. złożyłem w ZUSie dokument ZUS ZWPA ponieważ nie mieliśmy już więcej nikogo zatrudniać, jednak okazało się że musieliśmy zatrudnić z dniem 01.04.2019 nową osobę i z tym .Załącznik 5 (zast.. 6 ustawy wypadkowej).. 5 Dz.U.2013.1101) Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA.. Do dokumentów tych płatnik zobowiązany jest d…

Regulamin | Kontakt