Oświadczenie inspektora nadzoru o przyjęciu obowiązków

Pobierz

Menu główne.3.. 12) pobierz plik zawiadomienie o rozpoczęciu robót.. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązku pełnie-nia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi - zaświadczenie o …Oświadczam, że podejmuję się pełnić obowiązki: kierownika budowy* kierownika robót* inspektora nadzoru inwestorskiego* zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i …Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 6, 37-500 Jarosław tel.. Ja, niżej podpisany,_____ zamieszkały w _____ul._____Nr_____ Oświadczam, że:OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO Author: user Last modified by: pinb Created Date: 11/13/2007 7:44:00 AM Company: …OŚWIADCZENIE o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót) 1/ inspektora nadzoru inwestorskiego Ja, niżej podpisany.OŚWIADCZENIE O PODJĘCIU OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU Ja, niżej podpisany .. (imię i nazwisko)O Ś W I A D C Z E N I E. o przyjęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego.. Wniosek o wydanie zaświadczenia.. przejmuję obowiązki inspektora …4) Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru autorskiego (PDF/DOC) Projekt budowlany sporządzony na "nowych" zasadach (3 egzemplarze projektu): …zawiadamiam o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego .. (podpis osoby składającej oświadczenie) * (niepotrzebne skreślić) Title: …POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE- POWIAT GRODZKI ul. Wielicka 28 a 30-552 Kraków Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru …Dopiero po tym etapie można przystąpić do protokolarnego przejęcia obowiązków kierownika budowy..

Ja niżej …Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.

Termin i miejsce złożenia wniosku.. Zaświadczenie o przeprowadzeniu okresowej …oświadczenie inspektora nadzoru o przyjęciu obowiązku.doc oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag PIS i PSP.doc oświadczenie kierownika bud …Opis: OINI Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego (o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi) Zawiadomienie o rozpoczęciu …Druki - Oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, Druki - zawiadomienie o ustanowieniu …OŚWIADCZENIE o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego Oświadczam, że posiadając wymagane przygotowanie zawodowe, z dniem .. O PODJĘCIU OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO .. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy Oświadczenie inwestora …Składając niniejsze oświadczenie przyjmuję na siebie obowiązki wynikające z funkcji kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego*), określone ustawą Prawo …Składając niniejsze oświadczenie przyjmuję na siebie obowiązki wynikające z funkcji kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego*), określone ustawą Prawo …OŚWIADCZENIE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.