Przedłużenie terminu cit 8 rozporządzenie 2021

Pobierz

Projekt zmian ciągle nieuchwalony.. Termin na złożenie CIT-8 i CIT-8AB oraz zapłatę podatku za 2020 r. ma zostać przesunięty do 30 czerwca 2021 r. - wynika z opublikowanego projektu.Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w tej sprawie opublikowane zostało także w dniu 29 marca 2021 r. Rozporządzenia przedłużające termin na złożenie zeznania CIT-8 oraz sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok weszły w życie z dniem 30 marca 2021 r. Anna Skórska, konsultant podatkowy ATA Tax Sp.. Termin na złożenie CIT-8 został przedłużony do 30 czerwca 2021.. Rozporządzeniem z dnia 29 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużył termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) i wpłaty należnego podatku Do 30 czerwca 2021 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych został wydłużony termin do:Przedłużony termin składania rozliczenia podatkowego dotyczy również Kół Gospodyń Wiejskich, które pierwotnie miały rozliczyć się z urzędem skarbowym na druku CIT-8, do 31 marca 2021 roku.. O tym fakcie poinofmorwał na Tweeterze Minister Finansów: Źródło: twitter.com/MF_GOV_PL.. Termin miał zostać przesunięty na 30 czerwca.MF zdecydowało się na przedłużenie terminu składania zeznań za 2020 r. Zgodnie z nim termin na złożenie CIT-8 i zapłatę podatku upływa 30 czerwca 2021 r. Na moment przygotowywania niniejszego wpisu, projekt ustawy został uchwalony przez Sejm i przekazany do Senatu.Ustawa zawiera regulację na podstawie której przedłuża się czas na rozliczenie CIT do 30 czerwca 2021 r. Rozporządzenie, ze względu na kalendarz prac parlamentarnych, umożliwi podatnikom skorzystanie z tego rozwiązania..

Termin minie więc z końcem marca.Przedłużenie terminu na złożenie CIT-8 w końcu możliwe.

tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 571.Termin rozliczenia podatku CIT 8 za 2020r przedłużony do 30 czerwca 2021 r. W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 571 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku .26 marca 2021. z o.o.Otóż 25 marca 2021 r. wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U.. Preferencja ma dotyczyć podmiotów, których rok podatkowy kończy się w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Analogiczna zmiana została już wprowadzona przez posłów w nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym .. Źródło: Ministerstwo Finansów.Pierwsze z nich - rozporządzenie z 25.03.2021 w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych - przedłuża do 30.06.2021 termin złożenia zeznań rocznych podatników CIT i wpłaty wynikającego z nich podatku, za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1.12.2020 do 28.02.2021..

Ministerstwo Finansów wyszło z inicjatywą wydłużenia terminu na sporządzanie i zapłatę podatku wynikającego z deklaracji CIT-8.

Wraz z tym terminem zmianie uległ termin na złożenie zeznania podatkowego CIT-8 i wpłatę podatku należnego.Termin na złożenie CIT-8 i CIT-8AB oraz zapłatę podatku za 2020 r. ma zostać przesunięty do 30 czerwca 2021 r. - wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.. Dowiedz się więcejROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1).. Powyższe dotyczy roku obrotowego, który zakończył się po 29 września 2020 r., a nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r. W załączeniu zamieszczamy szczegółową .To już pewne.. z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnychPowyższa regulacja, wydłuża termin do złożenia zeznania CIT-8 przez organizacje związkowe do końca czerwca 2021 r. Rozporządzenie oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.. Należy pamiętać, że zeznanie podatkowe wymagane jest, nawet gdy Koło Gospodyń Wiejskich nie osiągało dochodów.Rozporządzenie wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku do końca czerwca 2021 r. Jak wskazuje MF, nowy termin znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.Termin do złożenia zeznania CIT-8 lub CIT-8AB (a także dopłaty podatku wynikającego z tego zeznania) za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1.12.2020 r. do 28.02.2021 r. został przedłużony do 30.06.2021 r. Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego został przedłużony o 3 miesiące..

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki RegionalnejW Dz.U.

Rozporządzenie w tej sprawie w dniu dzisiejszym podpisał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.. Iwona Maczalska 19 marca 2021.. Przedłużenie dotyczy również podatników .Termin rozliczenia rocznego CIT.. Ostateczny termin na złożenie CIT-8 za 2020 rok zostaje wydłużony do 30 czerwca.. Pierwotny termin dla rozliczenia podatku CIT mija 31 marca 2021 roku.Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja nr 571.Zmiana terminu dla CIT-8 w rozporządzeniu..

,,Do 30 czerwca 2021 r. został wydłużony termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.MF obiecało wydłużenie terminu na CIT-8.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie w tej sprawie, tj. wydłużenia do 30 czerwca 2021 r. terminu rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych - poinformowało Ministerstwo Finansów.Przedłużenie terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. W Dzienniku Ustaw z 29 marca 2021 r. pod poz. 572 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia .Pierwotny termin rozliczenia podatku CIT mija 31 marca 2021 roku.. Również wszyscy podatnicy ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r. objęci zostaną tą regulacją - dodano.Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.. z 29 marca 2021 r. pod poz. 571 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu złożenia zeznania rocznego CIT-8.. Resort jednak nie zamierza wydłużyć firmom czasu na sporządzenie sprawozdań finansowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.