Reklamacja na poczcie uszkodzona przesyłka

Pobierz

W celu złożenia reklamacji przez system należy zalogować się do swojego konta, a następnie wejść w zakładkę Reklamacje.. Z tego wpisu dowiesz się, jak to zrobić w serwisie Superpaczka.Możesz przesłać swoje roszczenie pocztą elektroniczną lub pocztą.. Reklamacje dotyczące przesyłek należy składać poprzez system lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.. Możesz rozpocząć procedurę reklamacyjną dla uszkodzonych lub zagubionych paczek: Zagubienie: Możesz wypełnić wniosek reklamacyjny dla paczki, jeżeli nie została dostarczona w ciągu 24 godzin od spodziewanej daty i godziny dostawy.Przed wypełnieniem wniosku sprawdź wszystkie zewnętrzne drzwi i inne miejsca, w których paczka mogła zostać .- Przesyłkę rejestrowaną lub zawiadomienie o jej próbie doręczenia (np. list polecony, paczka, przekaz pocztowy), jeżeli nie doręczono ich w ciągu 14 dni roboczych.. Sposób składania reklamacji.. Gdzie możesz złożyć reklamację?. Znajduje się on na stronie Posty Polskiej, w zakładce reklamacje.. Składając reklamację, upewnij się, że zostawiasz paczkę w takim samym stanie, w jakim została dostarczona.Uszkodzeniu uległa paczka o wartości 6500 zł.. W przypadku niemożliwości dochowania tego terminu, to poczta powinna o tym poinformować klienta na piśmie, określić przyczynę zwłoki i wskazać termin, w jakim udzieli odpowiedzi.Jeśli wciąż chcesz złożyć reklamację lub skargę zrób to w najbardziej dogodny dla siebie sposób: - poprzez wypełnienie formularza on-line, - poprzez wypełnienie druku dostępnego w każdej placówce pocztowej.Do reklamacji wniesionej za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy dołączyć kopie dokumentów, o których mowa powyżej..

Jeśli Twoja przesyłka dotrze do adresata uszkodzona, możesz złożyć reklamację.

Złożenie takiego wniosku jest bezpłatne i nie wymaga przedstawiania dokumentów płatności, w skład których wchodzi druk przelewu Poczta Polska.W reklamacji należy podać: własne imię, nazwisko, adres, datę sporządzenia reklamacji; przedmiot reklamacji; datę i miejsce nadania przesyłki; numer przesyłki; okoliczności uzasadniające reklamację (np. zaginięcie, całkowite uszkodzenie); wysokość żądanego odszkodowania; podpis.Uszkodzona przesyłka kurierska - Poczta Polska Korzystając z usług Poczty Polskiej, w przypadku stwierdzenia uszkodzonej przesyłki mamy do wyboru dwie drogi wniesienia reklamacji.. Wszelkie reklamacje tego typu należy kierować do Poczty Polskiej lub Kuriera - w zależności od wybranego sposobu dostawy paczki";Reklamację dotyczącą uszkodzenia paczki lub opóźnienia w dostawie składa Kupujący.. Formularz reklamacyjny wypełnić możesz również wprost ze swojej kanapy i bez wychodzenia z domu.. Odbierając paczkę od listonosza, zamawiający powinien dokładnie sprawdzić jej zawartość - jeśli zostanie stwierdzone uszkodzenie, niezbędne jest spisanie protokołu, w którym wymienione zostaną zniszczenia.Adresatowi wtedy gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka lub kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym zostanie doręczona adresatowi..

GLS uszkodzona paczka-Trzeba pamiętać o tym, że w pierwszym kroku prawo dochodzenia roszczeń w przypadku przesyłek pocztowych ma nadawca.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, wyświetlanymi na ekranie Paczkomatu.Jeżeli sprawę uda się rozwiązać po rozmowie, zaoszczędzimy sobie oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji (w przypadku większości przesyłek Poczta Polska daje sobie 3 miesiące na odesłanie Klientowi odpowiedzi).. Jeżeli w paczce znajdywało się kilkanaście przedmiotów, w tym żywność, pomińcie ją w zgłoszeniu reklamacyjnym.W przypadku jeśli paczka nie nosiła śladów uszkodzenia a towary znajdujące się wewnątrz opakowania są uszkodzone reklamację możemy zgłosić do najbliższego oddziału InPost w którym wypełniamy protoków szkody i zgłaszamy reklamację lub poprzez formularz online: wybierając opcję "Paczka - paczkomaty InPost" oraz wypełniając właściwe dane.Reklamacja przez internet.. W drugim kroku, jeżeli zrzeknie się go nadawca, prawo ma adresat takiej przesyłki - mówi agencji informacyjnej Newseria Karol Krzywicki, zastępca prezesa UKE.. Administratorem Państwa danych osobowych jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.. Numery: 801 333 444 z telefonów stacjonarnych (opłata według cennika operatora)W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej (np. ubytek zawartości, zniszczenie, zwrot bez przyczyny) reklamację może wnieść nadawca przesyłki lub adresat (w przypadku gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka pocztowa lub kwota pieniężna określona w przekazie pocztowym zostanie doręczona adresatowi).Ważnym jest, że jeżeli przed wydaniem przesyłki odbiorcy okaże się, że jest ona uszkodzona, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody..

Na jakie ubezpiecznie możemy liczyc: ... "paczka uszkodzona - zgłaszam reklamacje" ... Nigdy nie zgłaszajcie reklamacji na uszkodzenie lub zagubienie żywności.

Po pierwsze, można to zrobić poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie internetowej.W przypadku, kiedy przesyłka nie została dostarczona lub została dostarczona uszkodzona, zleceniodawca ma 12 miesięcy na złożenie reklamacji.. Jeżeli reklamacja została złożona drogą elektroniczną, także drogą elektroniczną operator pocztowy powinien potwierdzić jej przyjęcie.Reklamację na przesyłkę nadaną na poczcie można złożyć, gdy: przesyłka nie została doręczona lub nie zawiadomiono o próbie jej doręczenia w terminie 14 dni od momentu jej nadania, przesyłka została doręczona uszkodzona.. W celu należytego rozpatrzenia reklamacji Poczta Polska S.A. może się zwrócić do reklamującego o przekazanie oryginałów dokumentów oraz opakowania uszkodzonej przesyłki.Gdy uszkodzona przesyłka została doręczona, wciąż mamy jednak dwie drogi reklamacji - do sprzedawcy i do firmy kurierskiej.. UszkodzenieNiezależnie od formy wniesienia reklamacji operator pocztowy potwierdza jej przyjęcie poprzez naniesienie stosownej informacji na dowodzie potwierdzającym nadanie przesyłki lub przekazu pocztowego..

Jeżeli Twoja paczka została uszkodzona lub dotarła do Ciebie później, niż powinna, od razu po jej odbiorze złóż reklamację bezpośrednio w Paczkomacie, z którego ją wyjąłeś.

W przypadku przesyłek krajowych, spisanie protokołu szkody można zlecić do 7 dni od daty doręczenia.. "Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w ciągu 14 dni od dnia, w którym placówka operatora pocztowego ją otrzymała.. W przypadku, kiedy przesyłka nie została dostarczona lub została dostarczona uszkodzona, zleceniodawca .czas na zgłoszenie reklamacji to 5 dni roboczych od dnia otrzymania towaru, kiedy wartość przesyłki jest mniejsza niż 2000 zł pismo z reklamacją wysyła się mailowo lub faxem, w przeciwnym wypadku pismo musi być wysłane pocztą, dokumenty reklamacyjne to paragon, faktura, protokół szkody i formularz reklamacyjny.Rozpocznij składanie reklamacji.. "Sklep nie uwzględnia reklamacji wynikłych z uszkodzeń produktu podczas transportu.. Termin ten liczymy od momentu nadania przesyłki.. Sklep dokłada wszelkich starań, aby paczka była dobrze zabezpieczona.. Reklamacja uszkodzonej przesyłki — jak wygląda?. Wówczas już 15 dnia klient może wnieść reklamację, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia ich nadania.. Korzystniejsza dla konsumenta jest reklamacja tytułem rękojmi do sprzedawcy (np. 14 dniowy czas na ustosunkowanie się do żądania, w porównaniu z 30 dniami dla przesyłek pocztowych).Przesyłka uszkodzona w transporcie to ból głowy dla odbiorcy i nadawcy.. - poprzez wypełnienie druku reklamacyjnego dostępnego w każdej placówce pocztowej.. Reklamację można złożyć: pisemnie, ustnie do protokołu,Jeśli wciąż chcesz złożyć reklamację lub skargę zrób to w najbardziej dogodny dla siebie sposób: - poprzez wypełnienie formularza on-line.. Reklamację można wnieść bezpośrednio przy przyjęciu paczki pocztowej (w tym z zadeklarowaną wartością) - dotyczy przesyłek uszkodzonych lub z ubytkiem zawartości, jeżeli został sporządzony protokół..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt