Reklamacja gwarancja czy rękojmia

Pobierz

Wybór roszczenia należy do kupującego.Czy skorzystanie z gwarancji wyklucza rękojmie?. Skorzystanie z gwarancji nie może wykluczać możliwości skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi.. Wybór podstawy prawnej reklamacji (gwarancja czy rękojmia) zawsze należy do konsumenta!. Innymi słowy, czas na złożenie reklamacji z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu do momentu rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej.Jak złożyć reklamację: rękojmia czy gwarancja.. W takim wypadku korzystasz z rękojmi u sprzedawcy.Reklamacja z tytułu rękojmi Reklamację możemy składać, jeśli wadę zauważyliśmy do 2 lat od zakupu, w przypadku towarów używanych (sukienka kupiona w second handzie online) - do roku.. Niestety bywa i tak, że dopiero w domu okazuje się, że po pewnym czasie zakupiony przez nas produkt przestał dobrze spełniać swoją rolę, lub po prostu definitywnie się popsuł.Nabywając dowolny towar lub usługę przysługuje nam prawo gwarancji oraz możliwość reklamacji jak i rękojmi.. Korzystniejsza dla kupującego jest - co do zasady - rękojmia, ponieważ jej warunki są określone w przepisach prawa, których przedsiębiorca nie może w żadnym zakresie zmieniać na niekorzyść konsumenta.. Rękojmia to niezgodność towaru z zapewnieniem producenta.. Zazwyczaj są one identyczne z tymi, które przysługują z rękojmi, ale nie jest to regułą.Reklamację można złożyć więc na podstawie rękojmi lub na podstawie gwarancji..

Rękojmia, czy gwarancja - co wybrać?

O obu tych prawach konsumenta mówi kodeks cywilny.. Gwarancja jest mocno uznaniowa, ma tylko ten plus, że może być zrealizowana szybciej.Reklamacja - niezależnie czy w formie rękojmi czy gwarancji - rodzi obowiązki po stronie sprzedawcy.. Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta o występowaniu rękojmi, jak i gwarancji.. Otóż gwarancja jest udzielana przez producenta dobrowolnie!Zgodnie bowiem z tym przepisem czas, w którym rozpatrywana jest reklamacja z tytułu gwarancji nie wlicza się do czasu, w którym możemy złożyć reklamację z tytułu rękojmi.. Z rękojmią mamy do czynienia z mocy prawa, obowiązuje ona przez dwa lata i za wady fizyczne lub prawne danego towaru odpowiada sprzedawca.Prawa konsumenta, reklamacja 14 dni, gwarancja, rękojmia, to jedne w wielu haseł, które pojawiają się przy okazji tematu zakupów.. Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego.Zobacz: Co to znaczy, że coś jest na gwarancji?. Samo udzielenie gwarancji nie wyłącza bowiem, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi.Pamiętaj, to ty wybierasz czy składasz reklamację na podstawie rękojmi, gwarancji czy obu naraz.. Towar możemy zareklamować, jeżeli posiada on wadę.Gwarancja czy rękojmia - zasadnicza różnica To jest taka fundamentalna wiedza, o której wielu kupujących nie wie..

To zależy od tego, jakie uprawnienia daje ci gwarancja.

Wybór rękojmi daje konsumentowi większą pewność posiadanych uprawnień i ułatwia dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy.Gwarancja a rękojmia to dwie odrębne od siebie metody reklamacji.. Reklamacji można dokonać na dwa sposoby: powołując się na przepisy o rękojmi lub na powołując się na gwarancję; Rękojmią są objęte wszystkie towary; Gwarancje posiadają tylko te towary, którym gwarant przyznał gwarancję; Wybór najkorzystniejszego rozwiązania należy do konsumenta.. Różnice pomiędzy nimi są istotne i warto o nich pamiętać.Tak jak piszesz, rękojmia zwykle jest bezpieczniejszą opcją a już na pewno w ciągu pierwszego roku od zakupu, kiedy przyjmuje się, że wada istniała w chwili wydania sprzętu.. Na złożenie reklamacji mamy rok od czasu zauważenia wady - ale oczywiście najlepiej to zrobić od razu.Adwokat Adrianna Arabska, autorka bloga poprawnaarabska.pl wyjaśnia, czym różni się gwarancja od rękojmi, jak reklamować towar i kiedy możesz zwrócić kupioną rzecz.. Rękojmia to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i prawne, o których kupujący nie wiedział w chwili zakupu.Gwarancja a rękojmia Rękojmia z tytułu wad fizycznych jest niezależna od uprawnień wynikających z gwarancji.. Mają ten sam cel, czyli ochronę Twoich interesów jako nabywcy, w razie gdy rzecz, którą kupisz, okaże się wadliwa.Termin ważności rękojmi zostaje zawieszony z dniem poinformowania sprzedawcy o wadzie, aż do czasu otrzymania przez klienta nowego produktu..

Co jest lepsze - reklamacja na zasadach gwarancji, czy w oparciu o rękojmię?

Rękojmia występuje zawsze, gwarancje nie.. NAPISZ DO AUTORA.. Sprawdź, czym różnią się te dwie formy oraz jakie powodują konsekwencje!. Z tytułu rękojmi za wadliwy towar odpowiada sprzedawca, z tytułu gwarancji - producent.. Osobą, na ręce której składamy reklamację, jest zawsze sprzedawca(sklep).. Należy pamiętać, że reklamacja to inna czynność prawna niż rękojmia i ma ona inne założenia - wiele osób myli te dwa pojęcia.Gwarancja a rękojmia Warto pamiętać, że kupujący ma prawo składać roszczenia z tytułu rękojmi niezależnie od tego, czy gwarancja obejmuje dany produkt czy też nie.. Podstawą reklamacji może być rękojmia bądź gwarancja.Różnice między rękojmią a gwarancją są dość spore.. Przed złożeniem reklamacji konsument powinien zastanowić się i przeanalizować, czy korzystniejsza dla niego będzie gwarancja, czy też rękojmia.. Natomiast gwarancja obejmuje zakres czynności reklamacyjnych, które zostały wymienione w dokumencie gwarancyjnym.. W ciągu 14 dni od otrzymania przez sprzedawcę reklamacji (w tym przypadku w ciągu 14 dni od zgłoszenia problemu przez Internet), musi on ustosunkować się do reklamacji i w tym czasie powinien ewentualnie zażądać przesłania mu kurtki celem weryfikacji problemu.Składaj reklamację na podstawie rękojmi tylko pytanie czy ci nie odrzucą..

*** fot.Rękojmia a gwarancja - co można na ich podstawie uzyskać?

Może się okazać, że minął już okres rękojmi, który standardowo wynosi 2 lata, a gwarancja jeszcze trwa.Rękojmię regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.. Ten wybór w niektórych przypadkach może być zaskakująco prosty, ponieważ, bardzo często, do zakupionego produktu nie otrzymujemy żadnej gwarancji (dokumentu gwarancji), ani ze strony sprzedawcy, ani ze strony producenta, ani ze strony żadnego innego podmiotu, a zatem środkiem do dochodzenia naszych praw konsumenckich z tytułu .. rękojmia - podsumowanie.. Z tytułu rękojmi zawsze odpowiada sprzedawca, a w przypadku gwarancji gwarant.. A bardzo pomaga w poprawnym formułowaniu swoich roszczeń.. Pozytywnie rozpatrzona reklamacja z tytułu rękojmi zobowiązuje sprzedawcę do wymiany lub naprawy wadliwego produktu.. W sytuacji, gdy zakupiony towar ma wadę, nabywca ma prawo złożyć reklamację .Rękojmia za wady rzeczy czy gwarancja - co wybrać?. Że np. ma się włączyć 10000 razy, lub ma mieć 1000 lumenów, a faktycznie pada po 5000 włączeń, czy tam żarówka ledwie świeci.. Klient może też ubiegać się o zwrot pieniędzy.. Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji ).. Wszystko masz opisane w dokumencie gwarancyjnym.. W przypadku rękojmi Sprzedawca musi przyjąć reklamacje, ale może ją rozpatrzyć negatywnie.Rękojmia czy gwarancja.. Co do zasady bardziej opłacalna jest rękojmia, bo nakłada na sprzedawcę bardziej konkretne zobowiązania.Reklamację można zgłosić w dowolnym momencie (byleby trwała jeszcze gwarancja/rękojmia).. Wszystko zależy od warunków .Konsument, w przypadku stwierdzenia wad towaru, ma prawo złożyć do sprzedawcy reklamację i określić w niej swoje żądania: naprawy lub wymiany towaru, zwrotu całości bądź części wpłaconych środków..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.