Sprawozdanie na nauczyciela kontraktowego w przedszkolu

Pobierz

Imię i nazwisko: Dorota Kwiatkowska.. Ta forma kursu …Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. 4 pkt 1 UzKN: wniosek …Na stanowisku nauczyciela wspomagającego pracowałam do czerwca 2014 r. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym …Do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego należy dołączyć: kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje …Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej.. W OKRESIE STAŻU.. za okres stażu: …Zadania opiekuna stażu.. 7 ust.. Tutaj jednak także pojawią się zmiany.. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić …SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Imię i nazwisko …Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - 1.09.2017 …Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego …Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko …sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego czĘŚĆ a — podstawowe …Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Kadry i Płace w Oświacie ..

Nazywam się Katarzyna Dworecka - …Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego według 8 wymagań.

Stanowi podsumowanie realizacji …Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. SPRAWOZDANIE.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w …skonstruowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i projektu planu rozwoju zawodowego, aktualizacja i poszerzanie wiadomości na temat …Obecnie podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli stanowią: ustawa Karta Nauczyciela 1 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. Według nowych …W formie e-learningu ukończyłam także kurs Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się na stopień nauczyciela mianowanego.. UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO .. STARAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w …Awans na stopień nauczyciela kontraktowego na razie kończy rozmowa kandydata z komisją kwalifikacyjną.. 3, z …Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifikacyjną (stan prawny kwiecień 2021r.). NA STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO..

NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA.sprawozdanie nauczyciela stażysty w przedszkolu.

Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Wyrażając zgodę na otrzymywanie powyższych powiadomień …Art.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Przedszkole Miejskie nr …Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie …i możliwości realizacji zadań stawianych przed kandydatem na nauczyciela kontraktowego, poznać specyfikę funkcjonowania przedszkola, oraz zrozumieć, jak należy …Przedszkole Miejskie Nr 230 w Łodzi Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela …Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Czas trwania stażu: 1.09.2010 r. - 31.05.2011 r. Sprawozdanie jest zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień …Niniejsze sprawozdanie powstało w związku zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Cele szczegółowe: 1.. Imię i nazwisko nauczyciela: mgr …Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust.. Miejsce pracy: Przedszkole …Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela Kontraktowego.. Cel główny: …SPRAWOZDANIE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt