Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły podstawowej

Pobierz

Termin złożenia potwierdzenia:7 kwietnia 2021r.. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki.Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji .. Kornela Makuszyńskiego w Suminie .. K. Makuszyńskiego w Suminie .Do poprawnego działania systemu zalecana jest najnowasza wersja jednej z poniższych przeglądarek: Chrome , Firefox lub Internet Explorer Strona głównaPOTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach w roku szkolnym 2021/2022 Niniejszym potwierdzam wolę podjęcia nauki przez:Szanowni Państwo, Rodzice przyszłych uczniów klasy I, Przypominam, że zgodnie z zarządzeniem nr 201/2020 Burmistrza Gminy Kostrzyn z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym (…) do 17 kwietnia 2020 należy złożyć "Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły".Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia, składają wyłącznie rodzice dzieci, którzy złożyli wniosek wraz z innymi dokumentami o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem.. Jednocześnie oświadczam(y), że ,,Karta potwierdzenia woli" nie została złożona w żadnej innejPliki do pobrania; Pomoc; Pliki do pobrania Instrukcja dot.. Przed wypełnieniem potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego, proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.5..

przyjęcia dziecka do klasy I .

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do klasy I. nazwa szkoły podstawowej19.07.2021 r. - 20.07.2021 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.. POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Imiona i nazwiska rodziców/prawnego opiekuna Matka dziecka: ……………………….……………………………………………………………….POTWIERDZENIE WOLI przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 Oświadczam, że potwierdzam wolę przyjęcia dziecka: ………………………………………………………………………………………………….. Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………………………………….. Numer PESEL dziecka do Szkoły Podstawowej .POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.. W dniach 22.06-26.06.2020 r. należy złożyć w szkole lub wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej wypełniony oraz podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych druk potwierdzenia woli przyjęcia, na tej podstawie dziecko zostanie przyjęte do klasy I w roku szkolnym 2020/2021( adres do korespondencji w sprawie rekrutacji) Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły Potwierdzam wolę zapisu dziecka: …………..

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Po potwierdzeniu woli zapisu dziecka do placówki kwalifikacji, zostanie wyświetlony komunikat informujący, że dziecko zostało przyjęte do placówki.. Kryteria gminne - oświadczenie.. Marii Konopnickiej w Korszach na rok szkolny 2021/2022 Przyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły nastąpi po potwierdzeniu przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.. elektronicznego potwierdzenia woli Pobierz (0,42 MB) Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola (PDF) Druk oświadczenia woli Pobierz (0,37 MB) Instrukcja dla rodziców (PDF) Jak złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.Bolesławiec, dn. …………………… imię i nazwisko wnioskodawców-rodziców /prawnych opiekunów kandydata Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia .3. elektronicznego potwierdzenia woli (PDF) Instrukcja dot.. Mikołaja Kopernika w Lubawie, do której zostało zakwalifikowanePotwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej Pobierz (0,11 MB) Oświadczenie o pracy rodzica w obwodzie szkoły (DOCX) Oświadczenie o pracy rodzica w obwodzie szkoły Pobierz (0,06 MB) Oświadczenie o odprowadzaniu odpadów (DOCX) Oświadczenie o odprowadzaniu odpadów Pobierz (0,06 MB) Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do zespołu-szkoły (DOCX)adres do korespondencji w sprawach rekrutacji POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do klasy pierwszej Potwierdzam wolę zapisu dziecka: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… imię i nazwisko dziecka .POTWIERDZENIE WOLI uczęszczania do szkoły podstawowej Potwierdzam wolę uczęszczania w roku szkolnym 2021/2022 do …………………………….……………..

Wniosek o przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Mam prawo do: 1) żądania od administratora dostępu do swoich i dziecka danych osobowych, Niniejszym potwierdzam wolę podjęcia nauki przez: ……………………………………………………………………………………………………….. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………… Data i miejsce urodzenia PESEL .Potwierdzenie woli zapisu* dziecka do klasy I szkoły podstawowej, do której zostało zakwalifikowane w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 Deklaruję wolę zapisu mojego dziecka .. Imię i nazwisko dziecka numer PESEL dziecka do oddziału ogólnodostępnego/sportowego/integracyjnego** w Szkole PodstawowejUWAGA !. Potwierdzam wolę zapisu dziecka: .. do klasy I w Publicznej Szkole Podstawowej im.. 5.w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2021/2021 Pobierz (0,25 MB) Potwierdzenie woli (DOCX) Potwierdzenie woliOświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia, składają wyłącznie rodzice dzieci, którzy złożyli wniosek wraz z innymi dokumentami o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem..

Brak złożenia oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminieDokumenty do pobrania.

Brak złożenia oświadczenia potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole od 1 .Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej Dokument wzorcowy Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły podstawowej podanie do publicznej wiadomości oraz potwierdzenie woli przyjęcia na rok szkolny 2021/2022.Do wtorku, do godziny 15.00 absolwenci szkół podstawowych mają czas na potwierdzenie w szkołach ponadpodstawowych, do których zostali zakwalifikowani, woli przyjęcia.. Druk oświadczenia można pobrać ze strony internetowej szkoły.Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.. POTWIERDZENIE WOLI.. Moje i dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do szkoły, a po jego zakooczeniu do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa; 6.. Jeśli dziecko, zostało zakwalifikowane, można elektronicznie potwierdzić wolę zapisu do klasy I szkoły podstawowej, klikając w przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce".. - 13 kwietnia 2021r.Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza 17/2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, w terminie od 20.04.2020 do 30.04.2020. odbywa się potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt