Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy wzór doc

Pobierz

Wniosek o indywidualny grafik nie stanowi wyjątku.We wniosku o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, pracownik powinien precyzyjnie wskazać, w jakim rozkładzie czasu pracy chciałby pracować.. Zgodnie z art. 142 kodeksu pracy pracodawca może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy dla .Jeden z pracowników z uwagi na zmianę w rozkładzie jazdy autobusów, którymi dojeżdża do miejsca pracy oddalonego od miejsca zamieszkania o ponad 20 kilometrów, złożył wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym wykonywałby pracę od godz. 7.30 do 15.30.. Jeśli jednak strony zdecydują się ustalić indywidualny rozkład czasu pracy w umowie o pracę, muszą pamiętać o wynikających z tego konsekwencjach.Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.. Pracodawca musi wyrazić zgodę na jego zastosowanie i dostosowanie do potrzeb wnioskodawcy, chociaż nie jest do tego zobowiązany.Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy Z uwagi na zmianę rozkładu jazdy autobusów, którymi dojeżdżam do pracy, proszę o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym mógłbym wykonywać pracę w następujących godzinach: w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek - od godz. 8.00 do godz. 16.00,Wniosek o wprowadzenie ruchomego czasu pracy..

Wniosek o indywidualny rozkład pracy - co powinien zawierać wzór?

Pobierz formularz.Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy Z uwagi na zmianę rozkładu jazdy autobusów, którymi dojeżdżam do pracy, proszę o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym mógłbym wykonywać pracę w następujących godzinach: w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek - od godz. 8.00 do godz. 16.00,Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, który może, ale nie musi, być uwzględniony przez pracodawcę.. Musi zatem wskazać konkretne godziny pracy w poszczególnych dniach tygodnia, czy też dni, w których nie będzie świadczył pracy.Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.Uzasadnieniem wniosku pracownika może być zmiana rozkładu jazdy środków komunikacji miejskiej.. Podczas ustalania indywidualnego czasu pracy należy m.in. pamiętać, że nie może on przekroczyć maksymalnego dobowego wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym układzie czy też dobowych i tygodniowych odpoczynków.Poniżej wzór do pobrania w plikach.doc i.pdf.Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy Według art. 142 Kodeksu pracy na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.Indywidualny rozkład czasu pracy wprowadza się przede wszystkim na pisemny wniosek pracownika..

Indywidualny rozkład czasu pracy - komu przysługuje.

godzin),nych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pra - cownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, 4. karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia robocze- .. - ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, w ra - mach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty (art. 142 Kp), DOKUMENTACJA.wniosek rozkladu czasu pracy - napisal w Czas pracy: Witam, chcemy w firmie z pracownikiem wprowadzic indywidualny rozklad czasu pracy.. (stanowisko pracy / komórka organizacyjna) WNIOSEK O INDYWIDUALNY ROZKŁAD CZASU PRACY Na podstawie art. 142 kodeksu pracy wnoszę o zastosowanie wobec mnie indywidualnego rozkładu czasu pracy polegającego na pracy: - w następujące dni: …………………………………………………….…………Najczęściej wzór wniosku o indywidualny rozkład czasu pracy jest stosowany przez pracowników, którzy muszą pogodzić godziny pracy z niespodziewaną sytuacją i zmianami w życiu prywatnym.. Wniosek powinien zawierać informację, w jakich godzinach pracownik chciałby świadczyć pracę oraz od kiedy chce, żeby zastosowano wobec niego indywidualny rozkład czasu pracy.W związku z wnioskiem takiego pracownika pracodawca ma obowiązek zastosować się do jego prośby i zapewnić mu elastyczny czas wykonywania pracy..

Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy powinien być złożony przez pracownika w formie pisemnej.

To właśnie ten akt prawny jest aktualnie główną podstawą prawną wdrożenia w zakładzie indywidualnej organizacji czasu pracy.. Zanim z niego skorzystasz, przeczytaj o tym, jak to zrobic zgodnie z przepisami kodeksu pracy.Wzór wniosku o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy Author: Renata Kajewska Last modified by: Renata Kajewska Created Date: 5/14/2018 7:21:00 AM Company: DOM BUKOWY Other titles: Wzór wniosku o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracyWniosek o indywidualny rozkład czasu pracy / Wniosek o elastyczny rozkład czasu pracy (PDF, 69.98 kB) Zobacz także: Obowiązek udostępnienia organizacji związkowej pomieszczeń i urządzeń technicznychZgodnie z art. 142 Kodeksu pracy pracodawca na pisemny wniosek pracownika może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym dany pracownik jest objęty.. (nazwa zakładu pracy) Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy Na zasadzie art. 142 kodeksu pracy, proszę o zastosowanie w stosunku do mnie indywidualnego rozkładu czasu pracy polegającego na ………………………………………………………….Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy, pamiętając jednak o tym, iż nie może naruszać przepisów o czasie pracy..

W większości przypadków rozkład czasu pracy zależy od harmonogramu ustalonego przez pracodawcę.

moze, ale nie musi, byc uwzgledniony przez pracodawce.wniosek o indywidualny rozkad czasu pracy Na podstawie art. 142 kodeksu pracy wnosze o.Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy.. Pobierz wzór dokumentu: Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy czytaj więcej »Piszemy wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy - dla chcącego nic trudnego.. Na podstawie art. 150 § 5 k.p. uprzejmie proszę o objęcie mnie ruchomym czasem pracy, w którym: będę rozpoczynał(a) pracę w godzinach 7.30-9.00, a kończył(a) w godzinach 15.30-17.00 w dniach, które są dla mnie dniami pracy; w żadnym dniu praca nie będzie trwała dłużej niż 8 godzin;wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy 2019 wzór.pdf (21 KB) Pobierz.. Przykład Pracownicy zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy wykonują pracę od godz. 7.00 do 15.00.Jeśli chcesz zaczynać o godzinę czy dwie później, możesz złożyć u pracodawcy wniosek o indywidualny czas pracy.. Wystarczy nadać im tylko odpowiednio dyplomatyczny kształt:Istotne jest, że indywidualny rozkład czasu pracy nie może naruszać zasad ochronnych obowiązujących w danym systemie czasu pracy.. Najczęściej indywidualny rozkład czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, w którym pracownik jest zatrudniony, polega na dostosowaniu do potrzeb pracownika godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.. Przykłady z życia sprawiają, że proponowane rozwiązania są praktyczne i gotowe do zastosowania.. Jest to najważniejszy sposób organizowania zajęć w firmie - dzięki grafikowi pracownik wie, ile godzin przepracuje w ciągu doby .Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy .. Przepisy prawa nie wymagają co prawda podania przyczyny wnioskowania o zmianę godzin pracy, jednak odpowiednie uzasadnienie na piśmie i oficjalna prośba może być kluczowe przy podjęciu decyzji przez pracodawcę.. Możliwe jest zatem wprowadzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy odbiegającego od rozkładu zbiorowego stworzonego dla całej załogi lub poszczególnych grup pracowników, określonego w układzie zbiorowym, regulaminie pracy albo .Opis dokumentu: Wniosek pracownika o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy - dokument, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o zastosowanie w stosunku do niego indywidualnego, a nie obowiązującego wszystkich lub daną grupę pracowników rozkładu czasu pracy.. INDYWIDUALNY ROZKŁAD CZASU PRACY:Wprowadzając indywidualny rozkład czasu pracy, pracodawcy często korzystają z przepisów ustawy antykryzysowej.. Nie wyklucza to jednak możliwości zastosowania w tym zakresie alternatywnego przepisu Kodeksu pracy.Miesięcznik "Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach" opiera się wyłącznie na pytaniach, problemach i wątpliwościach zaczerpniętych z praktyki specjalistów ds. kadr.. Również powyższe przykłady, choć z pozoru wydają się umiarkowanie akceptowalne, mogą stanowić pełnoprawną argumentację do wniosku o indywidualny rozkład czasu pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.