Harmonogram roku akademickiego uam 2021

Pobierz

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Harmonogram roku akademickiego 2020/2021 na UAM dostępny jest pod poniższym linkiem.USOS Web APD Poczta studencka Studia podyplomowe Deklaracja Dostępności Strona główna UAM Struktura organizacyjna UAM Książka adresowa Biblioteki Eduroam Kontakt WSE .. W dniu 23 maja 2021 r. nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.. 23 grudnia 2020 r. - 3 stycznia 2021 r. wakacje zimowe.. od 1 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r. od 1 marca do 30 września 2021 r. .. 15 września 2021 r. Pierwszy tydzień zajęć w semestrze zimowym (tj. rozpoczynający się 5 października 2020 r.) .Wydziałowa inauguracja roku akademickiego odbędzie się 16 października 2020 r. Zajęcia dydaktyczne dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wieczorowych rozpoczynają się 19 października 2020 r .i trwają w semestrze zimowym do 7 lutego 2021 r .Organizacja roku akademickiego 2020/2021 Zarządzenie nr 40 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.. 1 października do 27 lutego - semestr zimowyHARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - rok I i II niestacjonarne Terminy zjazdów: SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 Miesiąc Zjazd I semestr III semestr Październik I zjazd 10 - 11 10 - 11 II zjazd 24 - 25 24 - 25 Listopad III zjazd 14 - 15 14 - 15 Harmonogram roku akademickiego 2020-2021..

Organizacja roku akademickiego 2020/21.

12 - 28 lutego 2021 r.HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 NA WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH I semestr (zimowy) .. Pro.HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - rok III STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - rok I i II .. 14.02.2021 17.07.2021 -18.07.2021 Poprawkowa sesja egzaminacyjna 6 - 7.03.2021 11 - 12.09.2021 Termin składania prac dyplomowych do 14.02.2021Okres od 16 do 30 września 2021 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022.. 3 listopada 2020 I rok II stopnia wszystkie kierunki .. 01.10.2020 - 23.02.2021Organizacja kształcenia w roku akademickim 2020/2021.. W roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne .do Zarządzenia Nr 4/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego UAM z dnia 13.08.2020 r. 1 Terminarz roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Teologicznym UAM Inauguracja roku akademickiego UAM: 1 października 2020 r. Dzień studenta I roku na UAM i WT: 14 października 2020 r. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych: 15 października 2020 r.Organizacja roku akademickiego.. 14 października 2020 r. Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów "Dzień studenta I roku" I semestr (zimowy) 15 października 2020 r. - 11 lutego 2021 r. okres zajęć dydaktycznych..

3.Organizacja roku akademickiego 2020/2021 1.

Ze względu na pandemię, odbędzie się ona wyłącznie w trybie zdalnym.. Początek zajęć w semestrze zimowym: 15 października 2020: Wakacje zimowe: 23 grudnia .Ustala się następujące elementy organizacji roku akademickiego 2020/2021:1 października 2020 r.Inauguracja roku akademickiego14 października 2020 r.Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów "Dzień studenta I roku"I semestr (zimowy) 15 października 2020 r.Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w roku akademickim 2020/2021) Organizacja roku akademickiego.. zm.)Inauguracja roku akademickiego w Poznaniu: 1 października 2020 : Dzień studenta I roku na UAM w Poznaniu (online) 14 października 2020: Dzień studenta I roku na WPA w Kaliszu: 15 października 2020..

Wersja graficzna ... Organizacja roku akademickiego 2021/2022.

Harmonogram zjazdów studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019;Harmonogram roku akademickiego 2020/2021.. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 t.j., z późn.. 23 grudnia 2020 r. - 3 stycznia 2021 r. wakacje zimowe.. 01.10.2020 (czwartek) - początek roku akademickiego, początek semestru zimowego 01.10.2020 (czwartek) - uroczysta inauguracja roku akademickiego 02.10.2020 (piątek) - początek zajęć semestru zimowego 15.11.2020 (niedziela) - .Harmonogram roku akademickiego 2021/2022.. 14 października 2020 r. Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów "Dzień studenta I roku" I semestr (zimowy) 15 października 2020 r. - 11 lutego 2021 r. okres zajęć dydaktycznych.. Na podstawie art. 23 ust.. SEMESTR ZIMOWY : od 1 października 2019 r. do 28 lutego 2020 r. Inauguracja roku akademickiego 2019/2020Harmonogram roku akademickiego 2020/2021 dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia SEMESTR ZIMOWY 1.10.2020 r. - 1.02.2021 r. dni wolne od zajęć dydaktycznych:Organizacja roku akademickiego 2020/2021 Drukuj; E-mail SEMESTR ZIMOWY.. Rok akademicki 2020/2021 rozpoczyna się 1 października 2020 roku i trwa do 30 września 2021 roku..

1 października 2020 r. Inauguracja roku akademickiego.

01.10.2020 r. (czwartek) - początek roku akademickiego, początek semestru zimowego*01.02.2021 - zajęcia wg rozkładu na środę *02.02.2021 - zajęcia wg rozkładu na środę Luty/Marzec Marzec/Kwiecień Maj Maj/Czerwiec Wrzesień Załącznik nr 1 do Zarządzenia 1127 JM Rektora HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty01.10.2021 r. (piątek) - początek roku akademickiego, początek semestru zimowego; 01.10.2021 r. (piątek) - uroczysta inauguracja roku akademickiegoStrona główna Studenci Życie studenckie Harmonogram roku akademickiego 2020/2021Plan zajęć - II semestr Terminarz roku akademickiego 2020/2021 Rejestracje Dyżury pracowników Opiekun rocznika Język angielski BHP E-learning Pomoc i wsparcie Komunikaty stypendialne Stypendia naukowe Pomoc materialna Domy studenckie Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnościami Dla studentów z ASD Wsparcie psychologiczne na UAM .Serwis główny Uniwersytetu Wrocławskiego.. Traci moc Zarządzenie Nr 419/2019/2020 Rektora UAM z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021.. 12 - 28 lutego 2021 r. SEMESTR ZIMOWY.. Harmonogram roku akademickiego 2019-2020.Zarządzenie Nr 483/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im.. semestr zimowy: 15 października 2020 r. - 11 lutego 2021 r. - okres zajęć dydaktycznychHarmonogram roku akademickiego 2020/2021 - studia stacjonarne.. 1 października 2020 r. Inauguracja roku akademickiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.