Formularz wniosku moja woda 2021

Pobierz

Więcej szczegółów - przejdź do informacji>> Informacje ogólneOstateczny termin na złożenie wniosku w Portalu Beneficjenta do Programu "Moja Woda" w 2021 roku to 10 czerwca 2021 roku.. Pobrany wniosek należy wypełnić i przesłać poprzez ten portal.. Wniosek i dokumenty programu "Moja Woda" Pobierz i wypełnij wniosek o dofinansowanie z programu "Moja Woda" Protokół samodzielnego montażu instalacji zbierania i zagospodarowania deszczówki w programie "Moja Woda""Wnioski w wersji papierowej Fundusz będzie przyjmować do 12 lipca 2021 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy "Moja Woda" na lata 2020-2024.Pobierz wniosek Moja woda i skorzystaj z dofinansowania na przydomową retencję z kolejnej edycji Oczko wodne plus.. Wnioski w drugim naborze od dnia 22 marca 2021 r. do programu Moja Woda należy składać do WFOŚiGW w poszczególnych województwach w zależności od lokalizacji inwestycji.Pobierz wniosek o dofinansowanie z Programu Moja woda.. Kiedy rusza program Moja Woda 2021 22 marca 2021 r. rusza druga edycja programu Moja Woda.Okres kwalifikowalności kosztów to od 01.06.2020 r. do 30.06.2024 r. Nabór wniosków przez WFOŚiGW.. .Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy "Moja Woda" na lata 2020-2024..

... formularza wniosku.

Od 1 lipca 2020 roku został uruchomiony program priorytetowy "Moja Woda" na inwestycje na przydomowe instalacje magazynujące wody opadowe i roztopowe, który realizowany będzie w latach 2020-2024.. W ramach programu można otrzymać dotacje do 5 tysięcy złotych na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe.WYMAGANA DOKUMENTACJA NABÓR 2021 - dla wniosków o dofinansowanie składanych w naborze z 2021 r Pobierz; 01.. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW wWarszawie, określone są w treści .W poniedziałek ruszyła druga edycja programu "Moja Woda".. Wnioski o dotacje do 5000 złotych na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe można składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.program "Moja Woda" aktualności; o programie; budżet i terminy; dokumenty do pobrania; kontakt; informacje dla wnioskodawcy; Portal Beneficjenta; program pożyczek dla osób fizycznych.. Eedycja programu Moja Woda 2021 - PORADNIK.. naboru wniosków z 2020 r. dla zadań w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda"moja woda Strona główna programu Ogłoszenie o naborze Informacje o programie Dokumenty do pobrania Rozliczenie przedsięwzięcia - Formularz wniosku -MOJA WODA Strona glówna programu Og+oszenie o naborze Informacje ogólne Wgmagana dokumentacja - Formularz wniosku roztopowej Program skierowany jest do osób fizycznych bedacych wiaŠcicielami lub wspóhviaŠcicielami nieruchomoŠci, na której znajduje sie budynek mieszkalny jednorodzinny Program realizowany bedzie w latach 2020-2024..

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie 2.

Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki 3.. Wersję papierową (wydrukowaną wersję wniosku złożonego wcześniej w Portalu Beneficjenta) należy dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu maksymalnie do 12 lipca 2021.Program priorytetowy NFOŚiGW "Moja woda" 545.21 KB: Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda" na lata 2020-2024 (edycja 2021) 235.9 KB: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda" 106.14 KB: Protokół odbioru końcowego robót: 41.47 KBW celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy: 1) Założyć konto na Portalu Beneficjenta na stronie (nie dotyczy osób posiadających już konto na Portalu Beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie..

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie 3.

Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW 4.Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza od dnia 22.03.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy "Moja Woda" na lata 2020-2024.. Dobrze jest kilkukrotnie sprawdzić, czy dane zostały wpisane poprawnie.Program priorytetowy "Moja woda".. Procedura realizacji pomocy w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda" 04.Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Moja Woda" na lata 2020-2024 4/6 2. dokumenty obowiązujące w III edycji 2020; dokumenty obowiązujące w II edycji 20201.. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PP "Moja Woda" 03.. "Moja Woda" Edycja 2021.. Formularz PDF należy pobrać na dysk komputera i otworzyć wyłącznie za pomocą darmowej i aktualnej aplikacji Adobe Reader, aktualna wersja dostępna tutaj: .Z zakładki "Dedykowana oferta dla beneficjenta" należy pobrać w formacie PDF wniosek "Program Priorytetowy Moja Woda"..

Aby pobrać formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przejdź do zakładki "OFERTY FUNDUSZU -> Programy i konkursy".

Krok 1 - pobierz formularz wniosku wraz z załącznikami.pdf Program Priorytetowy Moja Woda Rozmiar pliku 558.29 KB Data dodania 2021-03-19 14:03; doc Protokół odbioru końcowego Rozmiar pliku 48.13 KB Data dodania 2021-03-19 14:03; docx Regulamin - Moja Woda Rozmiar pliku 263.77 KB Data dodania 2021-03-19 14:03; docx Wydatki niekwalifikowane - Moja Woda Rozmiar pliku 19.43 KB Data dodania 2021-03-19 14:03Wnioski w wersji papierowej Fundusz będzie przyjmować do 12 lipca 2021 r. UWAGA!. Spis treści K r o k 1 - p o b i e r z f o r m u l a r z w n i o s k u w r a z z za ł ą c zn i k a m i .. W Światowy Dzień Wody, 22 marca 2021 r., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia drugą odsłonę programu "Moja Woda".. Ponownie można składać wnioski o dofinansowanie!. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, w godzinach jego pracy 8-16 (poniedziałek), 7.30-15.30 (czwartek-piątek)"Moja Woda" - instrukcja wypełniania wniosku .. Program priorytetowy "Moja Woda" 02.. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na Portalu Beneficjenta w sekcji "PYTANIA I ODPOWIEDZI".2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 2.0.0), dostępny po lewej stronie w zakładce "MOJA WODA" - "Formularz Wniosku" Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.. aktualności; o programie; pliki do pobrania; kontakt; dokumenty archiwalne.. Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki 4.Regulamin naboru wniosków - wersja obowiązująca od dn. 22.03.2021 r. Oświadczenie o samodzielnym montażu; Wniosek o wypłatę dotacji na realizację zadania w ramach PP Moja Woda Dokumenty archiwalne dot.. Obowiązujący wzór wniosku jest dostępny w zakładce "Formularz wniosku Moja Woda" dopiero po założeniu konta na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW we Wrocławiu i zalogowaniu się.Aktualizacja 30.03.2021..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.