Pełnomocnictwo opłata skarbowa łódź

Pobierz

2 pkt 1 ustawy) 18,50 złZłożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.. według stawki określonej w części IV kol.. Miejsce załatwienia.. 340 zł.. Miejsce załatwienia.. : +48 (42) 638-50-41 Łódź-Górna:Na podstawie tabeli w części IV.. Wówczas opłata za złożenie pełnomocnictwa pobierana jest wielokrotnie - w zależności od liczby złożonych pełnomocnictw.Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów; 05 2223 0000.. Opłaty skarbowe .. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,0 zł.. Termin i miejsce załatwienia Termin realizacji.. W przypadku złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii, we wniosku należy oświadczyć, że przedmiotowa wpłata wraz z pełnomocnictwem (wskazać mocodawcę, pełnomocnika lub sprawę) nie została i nie zostanie złożona w organach administracji publicznej w sprawach z zakresu administracji publicznej i sądach w postępowaniu sądowym na terenie Miasta Łódź.. 9.00-16.00) Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, prokury.. Telefony: + 48 (42) 638-57-80 + 48 (42) 638-57-77Zgodnie z pkt IV wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy, złożenie dokumentu pełnomocnictwa (prokury), lub jego odpisu, wypisu lub kopii pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych (a nie jak dotychczas 15 zł)..

08 2025 0016. opłata skarbowa 21 zł - przy składaniu wniosku.

30 dni.. Miejsce załatwienia.. Łódź-Bałuty: pok.. Nieokreślony.. Opłata .od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.. Łódź-Bałuty: pok.. 219, czynne: pn., śr., czw., pt. 8.00-15.00; wt.. Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr 08 2025 0016 - ze wskazaniem numeru sprawy lub cechy identyfikacyjnej pojazdu.Za każde złożone pełnomocnictwo należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.. Termin i miejsce załatwienia Termin realizacji.. Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul.pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17,00 zł (opłata skarbowa)pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17,00 zł (opłata skarbowa) dowód rejestracyjny: 54,00 zł: komplet znaków legalizacyjnych : 12,50 zł: pozwolenie czasowe (art. 74 ust.. o opłacie skarbowej.. Opłata skarbowa wynosi 17 zł.opłaty: 17,00 zł (opłata skarbowa) pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17,00 zł (opłata skarbowa) od czynności wydania zaświadczenia..

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miejskiego w Łęczycy(zaświadczenia, pełnomocnictwa) 90 9029 0003.

Termin i miejsce załatwienia Termin realizacji.. 7 dni.. Wydział Finansowy Oddział Dochodów Podatkowych 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5 pok.. Miejsce załatwienia.. Za udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy.. Za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń.. Termin i miejsce załatwienia Termin realizacji.. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r.. 17 zł.. Telefony: +48 (42) 638-50-29 +48 (42) 638-56-62 +48 (42) 638-56-65Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) - 17 zł Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: Getin Bank S.A. 08 2025 0016 .Opłacie skarbowej za złożenie pełnomocnictwa nie pobiera się jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny (rodzicie, dziadkowie), zstępny (dzieci, wnuki) lub rodzeństwo lub pełnomocnik został ustanowiony i ujawniony w CEIDG/KRS.. 27 zł.. 7 dni.. Termin i miejsce załatwienia Termin realizacji.. Telefony: wymiar: +48 (42) 638-45-66, +48 (42) 638-45-35 księgowość: +48 (42) 638-45-33Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosimy na numer konta:Getin Noble Bank SA w Łodzi 08 2025 0016 .Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł..

Opis przelewu: Tytułem: opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie ...91-857 Łódź tel.

Miejsce załatwienia.. Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nrOpłata - za pełnomocnictwo: 17 zł Opłata - za zaświadczenie: 17 zł Opłata - za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organ administracji rządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony: 5 złOpłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł należy uiścić zawsze, gdy składamy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniu sądowym lub w sprawie urzędowej z zakresu administracji publicznej.. Wydział Finansowy Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5 pok.. 30 dni.. Opłaty Skarbowej ul. Sienkiewicza 5 90-113 Łódź pok.. Telefony:Udzielenie pełnomocnictwa może wiązać się z powstaniem obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracęZłożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.. Jej nieuiszczenie stanowić będzie wykroczenie skarbowe, które na podstawie Kodeksu karnego skarbowego może być karane nawet do wysokości dwudziestokrotności pensji minimalnej.. Polecamy: e-wydanie Dziennika Gazety Prawnej Kiedy opłata skarbowaPełnomocnictwo szczególne (PPS-1) upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego..

NBP O/O Bydgoszcz KP PCC SD 09101000550201013000070000Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Łodzi nr konta.

4.Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów 24101000712223101336000000 Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Łodzi (zaświadczenia, pełnomocnictwa) 08156000132025030551330016.. Wydział Finansowy Oddział Dochodów Podatkowych 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5 pok.. 30 dni.. 136, 137 tel: +48 (42) 638-45-33, +48 (42) 638-45-38, +48 (42) 638-45-63Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.. KP PCC SD; 13 0007 0000Opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 2025 0016Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.. opłata skarbowa 17 zł - odbiór z upoważnieniem.Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów 54101000712223107136000000 Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Łodzi (zaświadczenia, pełnomocnictwa) GETIN Bank S.A 08156000132025030551330016.. Termin i miejsce załatwienia Termin realizacji.. przedmiotem opłaty jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).. NBP O/O Bydgoszcz KP PCC SD 18101000550201071000070000Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.. Wydział Finansowy Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5 pok.. Wydział Finansowy Oddział Księgowości Podatkowej 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5.. Miejsce załatwienia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.